Ragnhild Elisabeth Eliassen

Ragnhild Elisabeth Eliassen jobber i dag i tilsvarende stilling på Rena. Tidligere leder, Margit Nordstoga, vil fortsette å jobbe med andre oppgaver på helsestasjonen.

Styrking av tjenesten

Virksomhetsleder for barn og unge, Alexander Baklie, forteller at Helsestasjonen i Hamar skal styrkes med 3,3 årsverk. Dette ble vedtatt i arbeidet med Handlings- og økonomiplanen, som kommunestyret vedtok i desember 2020. Det er helsesykepleiere som skal fylle stillingshjemlene.

Flere yrkesgrupper, mange oppgaver

Det er en bred gruppe av ansatte som arbeider på helsestasjonen. Her er helsesykepleiere, jordmødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, leger, rådgivere, og merkantilt ansatte.

Helsestasjonen jobber med å få til gode og samordna løsninger for sine brukere. I tillegg bistår de i arbeidet med smittesporing og vaksinering.

- Vi gleder oss alle til å få Ragnhild med på laget, sier Alexander Baklie.