God innflytting til Hamar. - Illustrasjon Adobe Stock.Hamar har gjennom flere år registrert hvor innflytterne kommer fra. Og hovedtrenden er klar: De kommer hovedsakelig fra nabokommunene, mest fra Stange og Ringsaker, eller fra Oslo kommune. 

SSB - folketall

Befolkningstallene fra SSB viser at innbyggertallet i Hamar øker forsiktig måned for måned. Det ferskeste tallet (3.kvartal i år), viser at det da var 31 493 personer bosatt i Hamar. Et pluss på 253 personer. Forhåpentligvis vil det endelige tallet fra årsskiftet være enda noe høyere. 

Ser vi på de to foregående årene, var den reelle økningen i folketall på henholdsvis 210 og 220 per år. 2020 ser derfor ut til å bli et bedre år med tanke på veksten i folketallet i Hamar.

Ambisjon om å vokse

Hamar kommune har mål om en befolkningsvekst på 1 - 1,5 % per år. Det er samtidig et ønske om å vokse mer enn gjennomsnittet for resten av landet. Flere innbyggere gir mer kvalifisert arbeidskraft, mer handel, mer kultur og opplevelser og større skatteinntekter.

Hamar og Hamarregionen skiller seg markant ut i Innlandet. I mange kommuner utenfor regionen ses en negativ befolkningsutvikling. Det ser vi ikke i Hamar.

Men også Hamar kommune har gjennom mange år hatt et fødselsunderskudd. Det betyr at befolkningsveksten er avhengig av positiv, netto innflytting. Befolkningsveksten må sikres gjennom at kommunens aktivitet for å tiltrekke seg nye innflyttere - fortrinnsvis yngre barnefamilier - og lykkes i å beholde dem. 

Ordfører Einar Busterud er godt fornøyd med utviklingen i forhold til innflytting og etablering.Bra høst for Hamar  

Rekordmåneden for innflytting i 2020 var august. Da flyttet 354 personer til Hamar. September-tallet var noe under med 229, og i de følgende månedene sank innflyttingen til 167 i desember.

- Å få folk til å flytte hit, er noe vi jobber for. Tallene viser at vi er attraktive, sier ordfører Einar Busterud, vel vitende om at det er en stadig bevegelse lokal-kommunene i mellom.  

Ønskes velkommen

Som et ledd i en god velkomst, får alle innflyttere en velkomstpakke i posten med blant annet velkomstbrev fra ordføreren og rabattkuponger til bruk i regionen. En invitasjon til å delta på innflyttertreff, som arrangeres vår og høst, er også med. Nå blir neste mulighet til slikt treff, til våren. Det er i alle fall planen, hvis korona-situasjonen tilsier at det er ok.