Så langt har ca 600 personer i Hamar fått den første dosen av koronavaksine. Det er beboere på sykehjem, i omsorgsboliger og personer over 85 som mottar hjemmetjenester fra kommunen, som så langt har fått vaksinen.  

- Fra neste uke starter vi å vaksinere neste gruppe; innbyggere som er 85 år og eldre, sier kommunedirektør Christl Kvam.  

I Hamar gjøres koronavaksineringen i Vikingskipet, som er godt kjent og lett tilgjengelig for de fleste. Vaksineringen neste uke foregår onsdag, torsdag og fredag kl 9-15. 

 Koronavaksinen er gratis for alle. 

 

Timebestilling på telefon 

Allerede nå kan gruppen i alder 85+ bestille time for vaksine på telefon 62 56 32 00. Familie og pårørende kan også bestille for sine som er i denne gruppen. Telefonen er betjent alle hverdager kl 9 – 15. 

 

Informasjon kommer i posten 

Det er viktig for kommunen at tilbudet om vaksine når ut til alle innbyggere. Derfor er et brev om koronavaksineringen på vei i posten, i første runde til gruppen som nå står for tur. 

 

Melde interesse digitalt 

Om kort tid kan Hamars innbyggere også bestille time for koronavaksine digitalt på kommunens nettsider, slik man i dag bestiller koronatest. Når løsningen for digital bestilling er klar, kan innbyggere i alle grupper registrere seg, slik at de mottar SMS-varsel når det er tid for å vaksinere gruppen de tilhører.  

 

Oppdaterer fortløpende

Folkehelseinstituttet har bestemt at risikogrupper prioriteres først, som eldre og personer med underliggende sykdom. I tillegg blir prioriterte helsearbeidere vaksinert tidlig. 

- Hvor raskt vi får vaksinert de første gruppene, avhenger av når leveransene kommer til Hamar, og hvor mange doser vi får i hver leveranse, forteller kommunedirektøren. – Etter hvert som det leveres flere vaksinetyper til Norge, kan vi regne med at framdriften også blir raskere, sier hun. Kommunen vil motta leveranse med vaksiner hver uke i tiden fremover. 

 

Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon om koronavaksinering:

Koronavaksinering i Hamar

 

 

 

Vikingskipet