Varsling 24 brukes når det er viktig for kommunen å komme raskt ut med informasjon, og når det er nødvendig å nå mange på kort tid. Det var nå første gang vi brukte systemet til å sende ut kokevarsel til innbyggere både i Hamar, Ringsaker og Løten kommune samtidig. Varselet kom hovedsakelig via SMS, men systemet kan også varsle via e-post eller talemelding til de som kun har fasttelefon.

Ikke egen telefonliste i kommunen

Kontaktinformasjon for å nå deg som innbygger via SMS, er ikke ei liste som kommunen selv oppretter. Personopplysningene blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente sin kontaktinformasjon nettopp herfra.

Kommunen får av og til spørsmål om hvorfor noen likevel ikke får en melding, mens andre får. Som regel skyldes det hvor telefonen er registrert, og på hvem. Det er flere som har jobbtelefon, og da kan telefonen være registrert på jobbadressa, ikke bostedsadressa. Eller den er registrert på arbeidsgiver. Det kan også være at man ikke har kommunalt vann, men egen vannforsyning. 

Kan legge til ekstra varsling

Hvis man er på ei hytte i en kommune der et varsel går ut, er det heller ikke sikkert at hytteadressa ligger inne i varslingssystemet. 

På nettsiden www.varslemeg.no kan alle kan sjøl legge inn flere adresser man vil ha varsel for. For eksempel hjemmeadressa hvis mobilen er registrert på arbeidsadressa, ei hytteadresse man har eller adressa til andre man har omsorg for i andre boliger. 

Varsling 24 går heller ikke til hemmelige nummer. Hvis man allikevel ønsker å få varsel fra sin kommune på dette nummeret, må det gjøres en tilleggsoppføring på www.varslemeg.no og krysses av for "hemmelig nummer".

Har man nylig flyttet, kan det også være at varslingen ikke kommer fram. Da er det greit å endre i Folkeregisteret, hvis det ikke er gjort: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister

Bedrifter med flere adresser bør registrere alle disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/ for å få varsel på alle adresser.

Geografiske avgrensinger og føre var

Hvem som får et varsel, styres også ut fra definerte, geografiske områder som kommunen plotter inn. Denne gangen gjaldt varselet alle i Hamar, men andre ganger kan en viktig beskjed gjelde kun et avgrenset område. I slike tilfeller vil det kunne være forskjell fra en nabo til en annen.

I situasjoner, slik som nå, der en hendelse gjaldt mange, legges informasjon også på kommunens nettsider, på Hias sin nettside og på kommunenes Facebooksider. Lokalpressen kontaktes også. Alt for å nå flest mulig på en eller annen måte.

Denne gangen ble det heldigvis ikke avdekket et alvorlig problem med drikkevannet, men varsling skjer alltid etter føre-var-prinsippet. Man valgte også å ha to påfølgende prøver uten bakterier, for å si at faren var over for denne gang. Også dette ble varslet om via de samme kanalene som når kokevarselet først gikk ut. Sørg derfor for at du alltid får lignende varsler der du er i framtida.

VIKTIG Å NÅ DEG SOM INNBYGGER: Av og til, for eksempel når det er noe feil med drikkevannet som sist helg, trenger kommunen å få tak i deg. Fikk du ikke varsel denne gangen, er nettsiden varslemeg.no stedet å gå inn. FOTO: ADOBE STOCK

VIKTIG Å NÅ DEG SOM INNBYGGER: Av og til, for eksempel når det er noe feil med drikkevannet som sist helg, trenger kommunen å få tak i deg. Fikk du ikke varsel denne gangen, er nettsiden varslemeg.no stedet å gå inn.
FOTO: ADOBE STOCK