Budsjettet for 2021 og Handlings- og økonomiplanen for 2021- 2024 var oppe som sak i kommunestyret i Hamar 16. desember 2020 Det var bred enighet, også i partier som ikke fikk sitt forslag vedtatt, om å skjerme frivilligheten for unødvendig store kutt og å opprettholde tilbud til barn og unge i størst mulig grad.


Om vedtatt budsjett

Det ble flertall for forslaget lagt fram av By og Bygdelista med samarbeidende partier (Paletten). I det vedtatte budsjettet ble det gjort flere om-prioriteringer i forhold til framlagt budsjettforslag. De ville blant annet ha styrking av disse områdene:

 • Sentrumsutvikling og videre arbeid med strandsonen 
 • Naturskolen
 • Isbaner for barn og unge
 • Vang bibliotek
 • Hall på Ridabu 
 • Turn/flerbrukshall for HIL og
 • Mindre kutt i støtten til: Frivilligsentralen, Velferden, Kirkens SOS, Norsk Folkehjelp og Sagatun brukerstyrt senter.

Fra før lå det inne en styrking av helsesøstertjenesten i skolen, en miljø og klimasatsing og noe styrking av kommunikasjonsområdet.

Lenke til hele dette budsjettet fra BBL - Paletten. Dokumentet viser (gjennom å se på kolonnen med endringer) hvor de vil styrke tilbudet og hvordan de skal dekke inn sine prioriteringer.

Kommunestyrets behandling og votering

 • Kommunedirektørens innstilling ble forkastet av alle.
 • Det ble lagt fram fire alternative budsjettforslag: Ett fra Frp, ett fra Venstre, ett fra Ap (med Rødt og SV), samt ett fra By og Bygdelista (med PP, Sp, MDG, KrF og Høyre)
 • Budsjettforslaget til BBL med samarbeidspartnere fikk flertall med 25 av 39 stemmer.
 • Se også saksliste med protokoll fra kommunestyremøtet 16. desember (protokoll kommer så snart den er klar)

Illustrasjon arbeid med budsjett - Adobe Stock