- Den nye mutasjonen har så langt ikke blitt spredt i Innlandet, men hver og en av oss må ta grepene som kan bremse og stoppe viruset og bidra til at smittetrenden fortsetter å gå ned sier Knut Storberget.


Unngå kontakt med de berørte kommunene

Kommuneoverlegene i Hamarregionen understreker at budskapet fra Storberget er viktig for å unngå eller begrense spredning av muterte virus til Innlandet. 

- Slik situasjonen er nå, frarådes arbeidspendling som kan unngås til berørte kommuner, sier kommuneoverlege Ketil Egge. - Hvis du er pendler, må du følge med på smittesituasjon og retningslinjer for kommunen hvor du jobber, i tillegg til bostedskommunen, oppfordrer han.

Dette er retningslinjene som nå gjelder for kontakt med de berørte kommunene i Viken og Oslo:

  • Arbeidstakere som jobber i berørte kommuner, skal ha hjemmekontor hvis praktisk mulig
  • For arbeidstakere som bor i berørte kommuner, og som har jobber i våre områder, gjelder påbud om hjemmekontor hvis praktisk mulig.
  • Alle reiser for innbyggere i de 25 berørte kommuner som ikke er strengt nødvendige, bør unngås. Dette gjelder både for besøk og for reise til egen hytte.

Statsforvalteren minner om de nasjonale retningslinjene som ble videreført 18. januar, hvor rådet er ikke å gjennomføre reiser, med mindre det er nødvendig, og det gjelder nå særlig til Oslo/Viken-området.

  • Hvis man må gjøre nødvendige reiser inn i området (de 25 kommunene), må man unngå sosial kontakt.
  • For de som har vært i Nordre Follo eller i kontakt med personer fra den kommunen, anmoder Statsforvalteren om ekstra årvåkenhet og om å begrense kontakten med andre i 10 dager etter kontakten. Det er viktig å teste seg også ved helt milde symptomer.


Hytte i Innlandet?

For personer fra berørte kommuner, som allerede befinner seg på en hytte i Innlandet, ber Statsforvalteren om at kontakt med andre unngås. Handel i lokal dagligvare begrenses til det som er strengt nødvendig, fortrinnsvis utenom tider med mye besøk og med ekstra oppmerksomhet på smittevern. Serveringssteder skal også unngås.

Munnbind 

For ansatte i helsetjenesten som har vært i berørte kommuner, eller hatt besøk av personer fra disse kommunene, anmoder Statsforvalteren om å benytte munnbind ved pasientnært arbeid i 10 dager etter siste kontakt. Det er også viktig å ta kontakt med arbeidsgiver for å diskutere tiltak.

Generelle tiltak gjelder fortsatt

Kommuneoverlegene minner om at vi må holde fast ved de generelle smitteverntiltakene: hygiene og avstand er viktigere enn noensinne. 

- Det er viktig at smittetallene nasjonalt går ned. Derfor er de nasjonale tiltakene også viktig for våre kommuner, sier Egge. - Før jul var smittetallet nasjonalt for høyt. Dette medførte karantene for mange skoleklasser og arbeidsplasser, og det medførte at vi måtte innføre lokale forskrifter i Hamarregionen. Denne situasjonen ønsker vi oss ikke tilbake til, og det er derfor viktig at samtlige kommunene følger de nasjonale tiltakene, understreker kommuneoverlegen. 

Det å holde avstand betyr også å ikke samle for mange rundt oss. For smittespredningen og for sporingen er det viktig at antallet du møter i sosiale sammenhenger, arrangementer og lignende, er minimalt.

Reiser til og fra de 25 smitte-berørte kommunene i Oslo/viken bør unngås hvis mulig. Foto: Adobe Stock