FIKK PRIS: Arbeidsmiljøprisen er på 10.000 kroner. Kake, blomster og gode ord ble hele personalet på Ingeberg skole til del. Her rektor Sissel Havik og kommunedirektør Christl Kvam.FOTO: HAMAR KOMMUNESkolesektoren i Hamar har gjennom flere år blitt rangert blant de beste i landet. Kommunedirektør Christl Kvam er da også tydelig på at gode skoler er ett av Hamars klare fortrinn når det gjelder rekruttering av nye innbyggere. 

Lenke til kommune-NM og rangering

Bevisst satsing

Men et godt skolemiljø kommer ikke av seg selv. Det må jobbes godt, målrettet og langsiktig. Både når hverdagene er normale, og når koronaen setter mennesker, planer og mål på prøve. 
 

Egen pris hvert år

Hamar kommune påskjønner hvert år en enhet eller avdeling med en egen pris med bakgrunn i den innsatsen som legges ned for arbeidsmiljøet. I begrunnelsen for valget på Ingeberg skole, trekkes det fram at ledelsen her har et bevisst forhold til at et positivt arbeidsmiljø smitter over på elevenes læringsmiljø. 

- Dere ved Ingeberg skole arbeider etter kommunens verdier. Dere tar på alvor det å være den beste utgaven av dere selv. Humor, optimisme og fokus på det positive i arbeidshverdagen preger arbeidsmiljøet - selv i et svært krevende år, sa Christl Kvam da hun delte ut prisen til rektor Sissel Havik og resten av personalet.

Korte fakta om skolen

  • Ingeberg skole har 175 elever og 30 ansatte 
  • Skolen holder til 7 km fra Hamar sentrum, i retning Gåsbu skisenter.
  • Skolen ligger midt inne på Ingebergfeltet.

Kort om Arbeidsmiljøprisen

  • Deles ut internt i Hamar kommune hvert år og er på 10.000 kroner.
  • Går til noen som har bidratt aktivt med å sette fokus på arbeidsmiljøet på en konstruktiv og positiv måte, og har gjennomført tiltak som har hatt som formål å fremme et godt arbeidsmiljø.
  • Prisvinner bør også ha vist til økt nærværsprosent og målrettet, helsefremmende arbeid, samt ha bidratt aktivt til et inkluderende arbeidsliv. 

Se flere bilder fra Ingeberg skole i galleriet vårt: