For de som skal besøke sine på korttidsavdelingene, Prestrudsenteret avdeling 4 og Finsalsenteret avdeling B, er det fortsatt slik at besøk må avtales, da ikke alle her er vaksinert enda. 

For øvrige beboere på sykehjemmene er to doser vaksine gitt, og denne vaksinen gjør at det er betydelig mindre risiko for å få covid-19 med symptomer. Covid-19 kan likevel ikke utelukkes helt, selv om man er vaksinert.

Våre retningslinjer:

 • Besøk til beboere på langtidsplasser må ikke lenger avtales med sykehjemmet i forkant.
 • Sykehjemmet kan allikevel innføre regel om å avtale besøk hvis det er fare for at mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.
 • Det gjelder fortsatt at besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere. 
 • Besøk på sykehjem kan foregå i fellesarealer. Hvis det blir vanskelig å følge anbefalinger om avstand, bør besøk finne sted på beboerens rom.

Dette gjelder fortsatt:

 • Besøkende skal registrere seg, slik at man har oversikt ved eventuell smittesporing.
 • Ingen må komme på besøk hvis man er syk. Det gjelder også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese.
 • De ansatte er behjelpelige med å ordne digitale møter mellom beboere og pårørende. Dette kan være et godt og trygt alternativ, situasjonen tatt i betraktning.
 • Vær oppmerksom på at ulike institusjoner kan vurdere besøk litt forskjellig da arealer og mulighet for å holde avstand, kan variere. Det gjøres alltid individuelle vurderinger.

Besøk ved omsorgsboliger og trygdeleiligheter

 • Husk god håndhygiene 
 • Ikke dra på besøk hvis du er syk. Det gjelder også ved milde symptomer som sår hals eller tett nese.
 • Besøk registreres for å gjøre eventuell smittesporing lettere.

  Hvis du har spørsmål om besøk, ta kontakt med den aktuelle institusjonen.

  Annen informajson:

   

  Du kan nå avtale besøk ved sykehjemmet. Foto Lars Martin Bøe.