I dette kunnskapsgrunnlaget er det samlet fakta om:  

  • Barnehage- og skolekapasitet
  • Demografi, befolkningsframskriving  
  • Fremtidig boligutbygging i Hamar
  • Tilstand for barnehage og skolebygg med tilhørende uteområder
  • Eksisterende barnehage- og skolebyggs fysiske rammer for læringsmiljø
  • En sammenlikning av driftsutgifter for barnehage og skolebygg 

Illustrasjon skole - foto Lars Martin Bøe

Dette er kunnskapsgrunnlaget ble vedtatt av Kommunestyret 25.3.2020 i forbindelse med planstrategien. Arbeidet er videre fulgt opp av kommunestyre i sak 95/20 27.05.2020 og formannskapet i sak 173/20 17.06.2020.