Bufdir har lansert en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. For 2021 er det satt av 8 millioner kroner til tiltak som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Frivillige organisasjoner, tros- og livssynsamfunn og kommuner kan søke.
 

For mer informasjon om ordningen besøk Bufdirs nettside:

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/rasisme_og_diskriminering/

Illustrasjon rasisme - Adobe Stock