Nå kan endelig Erle og Ida møtes fysisk  igjen - men med avstand.  FOTO: HAMAR KOMMUNEDet siste året har vært preget av mangel på fysisk tilstedeværelse, på samspill, konserter og oppvisninger.

Mye har vært skrinlagt i lang tid for Kulturskolen i Hamar.

Så - har elevene klart å holde seg motiverte i koronaens tid?


Svaret er ja, ifølge Anette Solberg, rektor ved Hamar kulturskole. Undervisningen ved Kulturskolen gikk fra å være analog til i stor grad å være digital nærmest fra en dag til en annen, og alle måtte hive seg rundt. Digital undervisning måtte praktiseres helt fram til 20.januar i år.  Settingen ble, kort fortalt, ganske så annerledes.

Anette Solberg er likevel positivt overrasket over utfallet, korona til tross.

Stabile elevantall

- Elevantallet er stabilt og interessen stor. Det har faktisk nesten ikke vært frafall! sier hun.

Rektoren tror mye av årsaken til det, er at lærerne har klart å opprettholde en god relasjon til hver enkelt elev, noe som er en forutsetning for all læring. Med digital undervisning og skjerm blir relasjonen bare enda mer synlig.

- Det pedagogiske er viktig, og der har lærerne vært superdyktige – all honnør til dem! Sier Anette Solberg.

Smidige foreldre

I tillegg til å berømme løsningsorienterte lærere, noen av dem med små barn hjemme, ønsker Solberg også å berømme smidige foreldre.

- Det er neimen ikke bare lett å ha kulturskoleelever hjemme heller. Visse utfordringer er det i denne spesielle tiden, sier hun.

Gjør det beste ut av situasjonen

Når kulturskoletilbudet blir annerledes enn de opprinnelige forutsetningene, kunne skolen kanskje fryktet noen negative reaksjoner. Dette har ifølge Solberg ikke vært noe problem.

- Selv om undervisningen har vært mer eller mindre digital en lang periode, tilsier tilbakemeldingene våre at nesten alle synes den digitale undervisningen har fungert tilfredsstillende ut fra gjeldende forhold. Det er positivt at alle gjør det beste ut av situasjonen - og det er nærliggende å tenke at lærerne har gjort noe riktig, men også foreldre og elvene selv, oppsummerer hun.

Lenke til mer om Hamar kulturskole.

Se bilder i vårt galleri - nå kan endelig elev og lærer møtes igjen!