Om tjenesten
Kort beskrivelse Målet med Den kulturelle skolesekken er å legge til rette for profesjonell kunst- og kulturformidling for elevene i grunnskolen. Dette skjer gjennom et samarbeid mellom kulturavdelingen, avd for opplæring og oppvekst og kunst- og kulturformidlere/ institusjoner.
Målgruppe
Elever i grunnskolen
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 02
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Rita Westad
Dato oppdatert 2013-09-02