Fakta om komitéen

Etikkomité for Helse og omsorg drøfter saker som pasienter, brukere, pårørende og ansatte i helsetjenesten opplever som vanskelige eller ubehagelige, fordi det går på verdiene løs. Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen.

Etikkomitéen kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig og systematisk refleksjon. Komitéen treffer ikke kliniske beslutninger og har ingen sanksjonsmyndighet, men bidrar som beslutningsstøtte for tjenestene.

Kanskje dette er noe for deg?

Den viktigste kvalifikasjonen du bør ha er et engasjement for etikk og etikkens betydning i kliniske situasjoner. (Kliniske = Det som har å gjøre med pasientbehandling og praktisk medisin.)

Komitéens arbeid er slik:

  • de møtes fast 1 gang i måneden
  • de legger til rette for en årlig etikkdag i kommunen
  • de deltar på drøfting av saker som kommer inn og
  • de bidrar til å gjøre komitéens arbeid kjent i kommunnen 
  • Du kan lese mer om komiéens arbeid her.

Komitéen samarbeider med Senter for medisinsk etikk og Etikknettverket i Hedmark.

Interessert? Send noen ord om deg selv og hvorfor du ønsker å være med i komitéen til etikk@hamar.kommune.no innen 15. mars 2021.
Illustrasjon etikkomité - Adobe Stock