Lista viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, skattetakst, skattesats og eiendomsskatt som skal betales i 2021. Helt eller delvis fritatte eiendommer etter §5 og 7, fremgår særskilt av lista.

Skattelista blir lagt ut på rådhusets servicekontor og på kommunens internettside.

 

Klage på eiendomsskattetakst

Klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Kommunal taksering

Klage på takster basert på kommunal taksering sendes skriftlig innen 13. april 2021 til Hamar kommune v/eiendomsskattekontoret, pb.4063, 2306 Hamar eller postmottak@hamar.kommune.no.

Skatteetatens takster

For klager på takster basert på Skatteetatens formuesgrunnlag, se Skatteetatens sider her.