Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Øst, på oppdrag fra Hamar kommune.

Les  Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdataundersøkelsen 2021 gjerne sammen med ungdommen, og gi tilbakemelding til kontaktlærer innen vinterferien dersom du vil reservere din ungdom fra å delta.