Nic Hellandsgate har mye trafikk mellom Børstad og Furnes (Stafsbergvegen), og men nå blir det midlertidig stengt mellom de nye blokkene på Hellandskollen og ned til krysset ved ambulanse-parkeringen.)

Stengingen av denne gata fra tidlig i uke 8 og fire uker framover, skyldes gravearbeider på vann- og avløpsnettet.

Gangtrafikken vil kunne passere gravestedene i hele perioden.

Det er ønskelig med minst mulig ekstra trafikk i boliggatene, så det vil bli skiltet omkjøring via hovedvegnettet - se kart under som viser skilting av omkjøringsveger.

Kart som viser hvor det skal  graves og hvor det er skiltet omkjøring.