I disse koronatider har det bydd på utfordringer å få delt ut Byggeskikkprisen, men 18. februar ble det ordnet i stand en utendørs seremoni.. Med nydelig korsang fra elevene på Toneheim og en høytidelig overrekkelse av ordfører Einar Busterud, ble det en flott markering i lett snøvær.

Prismottakere og representanter fra juryen.

Bildet viser prisvinnere og deler av juryen. Foran – mottakere av pris: Jon Krognæs, Toneheim folkehøyskole, byggherre og Ola Spangen, ASAS arkitektur. Fra venstre: Mari Færevaag, Espen Nordli Larsen –ASAS arkitektur, Terje Selnes, jury, ordfører Einar Busterud som delte ut prisen, Jane Meyer, jury og Håkon Brynjulsrud, jury.

Høy trivsel og mange gode nabolag

Byggeskikkprisen 2020 ble utlyst ut med temaet "Godt bomiljø", og juryen mottok i alt 70 forslag til årets pris. Nominasjonene viser et stort engasjement for eget bomiljø, og høy trivsel i de ulike nabolagene.

- Hamar kommune er veldig stolte av at det finnes så mange trivelige steder å bo her i Hamar!
 

TonegrendGodt bomiljø i «Tonegrend»

Juryen kåret vinneren etter en totalvurdering av kriteriene for Byggeskikkprisen, og sa følgende om prosjektet:

Bygningene i internatet er oppført i en sirkel rundt en gravhaug med et tuntre i midten, og med inngang til boligene fra tunet. Høydeforskjellene er ivaretatt ved at bygningene trapper seg i terrenget på en naturlig og god måte. Alle boligene har fellesareal med kjøkken og stue med store vinduer som vender mot tunet.

Arkitekturen gir en fin ramme rundt musikkutdanningen, og er ifølge beboerne en stor bidragsyter til en god stemning i internatet. 
Det er innebygde benker i vinduene både ute og inne, samt at det er plassert betongbenker som opptar høydeforskjellene ute. Dette binder tunet og boligene sammen og inviterer til sosialt samspill mellom beboerne. Det er tatt høyde for tilgjengelighet for rullestolbrukere og personer med spesielle behov i romutformingen, med asfalterte veier og armerte steinstier. Det er også gode innebygde løsninger for møblering og oppbevaring. 

Prosjektet har et moderne formspråk i betong og massivtre, og utvendig kledning i Kebony. Oppstikkende takelementer med overlys spiller formmessig sammen med kirkespiret til Vang kirke. Alle husene er bygget som passivhus og har vannbåren varme. Prosjektet framstår som et forbilledlig eksempel på boliger med god tilpasning til omgivelsene, og har samtidig en moderne og spennende arkitektur, som innbyr til fellesskap rundt tunet. Dette er elementer som med fordel kan overføres til andre boligprosjekter. Lavt energiforbruk og økonomiske løsninger er også et kriterium som juryen har vektlagt.

Om prosjektet Tonegrend

  • Arkitekt: ASAS arkitektur as
  • Byggeår: 2012-2020
  • Brutto areal: 1300 m2
  • Byggherre: Toneheim Folkehøgskole

 

SnekkerstufeltetHederlig omtale til Snekkerstufeltet borettslag

I tillegg delte juryen i 2020 ut en hederlig omtale til et annet nabolag, som ble nominert av sine egne beboere.

Juryen trekker frem Snekkerstufeltet som et godt eksempel på et større boligprosjekt som makter å skape variasjon og gode uterom, et helhetlig arkitektonisk uttrykk med variasjon over et tema og varige kvaliteter innenfor alminnelige økonomiske rammer.

Borettslaget ble bygget til OL i 1994 og var medialandsby under lekene. De miljømessige sidene av OL gikk ut på å tilpasse arkitektur og bygninger til kultur og natur som allerede eksisterte på stedet og det skulle også legges stor vekt på energiøkonomisering og gjenbruk. Arkitekturen er sterkt inspirert av lokal, tradisjonell arkitektur. Sammen med beplantning og interne veier i belegningsstein, gir bebyggelsen et variert og fint inntrykk. Boligene er planlagt med bilfrie forbindelser og en kompakt tett-lav struktur. Området er ensartet og helhetlig, men med nødvendig og tilstrekkelig variasjon innenfor samme tema.

Juryen mener Snekkerstufeltet står seg godt og har kvaliteter man gjerne skulle se mer av i nye boligområder med småhus. Et helhetlig prosjekt med variasjon i boligstørrelse innenfor samme området legger til rette for at flere aldersgrupper kan bo sammen, og en variert beboersammensetning bidrar sterkt til et godt bomiljø for alle.

Om prosjektet Snekkerstufeltet borettslag

  • Arkitekt: Slagsvold Hekne AS
  • Byggeår: 1992-1993
  • BRA areal: ca. 10 650 m2
  • Byggherre: HOBBL

 

Se flere bilder fra utdelingen 18. februar. Fotos gitt av Toneheim