Vintermotiv fra Hamar rådhusEn resertifisering som Miljøfyrtårn betyr at sertifikatet er gyldig i tre nye år. Dette etter en grundig gjennomgang av hvordan rådhuset jobber med HMS, arbeidsmiljø, transport, innkjøp, avfall, energi og ytre miljø.

Mange har kommet til

Siden den gang i 2011 da daværende rådmann Svein M. Skaaraas kunne motta (- fra ordfører Einar Busterud - ) beviset på at rådhuset var et Miljøfyrtårn, har 32 andre kommunale enheter blitt sertifisert. I tillegg kommer Klukhagan og Vestenga barnehager, som ble de første kommunalt sertifisert i Hamar allerede våren 2010. 

Et godt miljø-eksempel

Miljøfyrtårn-sertifiseringen i Hamar kommune er blant annet hjemlet i Kommunedelplan for miljø og klima (2019). Hamar kommune skal som det heter der "feie for egen dør" og gå foran som et godt miljø-eksempel i lokalsamfunnet. Bilpool med elbiler, stadig bedre kildesortering og tjenestesykler er noe av det som gradvis har blitt innarbeidet etter den første Miljøfyrtårnsertifiseringen. Ikke minst har det vært en betydelig holdningsendring blant ansatte også.

- Årlig settes det dessuten nye mål for hvordan rådhuset skal prestere på miljøfronten! opplyser miljørådgiver Lise Urset.

Nasjonal sertifiseringsordning

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Derfor har antallet private bedrifter i Hamar, som har blitt Miljøfyrtårn, steget år for år. (Nettsiden https://www.miljofyrtarn.no/ skal ha full oversikt på sin forside.)

For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, er det mange kriterier som må oppfylles, og det må foretas en miljøkartlegging av virksomheten for å sjekke ståsted. I tillegg må virksomheten rapportere årlig. Kort oppsummert kan man si at mye handler om fysiske forhold og tilrettelegging i bygget, men ikke bare det. Holdningsarbeid er minst like viktig.

 

Ta gjerne en kikk i bildegalleriet vårt som viser et utvalg av både kommunale og private aktører som har blitt miljøsertifisert opp gjennom årene: