Hensikten med planen er å tilrettelegge for fradeling av 7 eneboligtomter fra hovedeiendom med eksisterende villa, Villa Telje med stabbur

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Dokumentene kan du se her:

Plankart, planbestemmelse , planbeskivelse og illustrasjoner, andre dokumenter i plansaken er tilgjengelige  via kommunens PlanDialog  

Så lenge tiltakene mot Koronavirus er gjeldende, vil ikke dokumenter bli lagt ut på servicekontoret, bylab eller bibliotekene.  Vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig på en av følgende måter:

 via PlanDialog

på e-post til postmottak@hamar.kommune.no

per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.  

Spørsmål kan rettes til oddny.gudmundsdottir@hamar.kommune.no