Stig Fjerdingen i Sirkula viser fram adgangsbeviset. Foto: SirkulaSirkula innførte adgangskontroll i kretsløpsparken i fjor. Hittil har adgangsbeviset bare blitt brukt ved kasting av restavfall, men nå fra 8, mars må det vises allerede i innkjøringa, når du skal kvitte deg med søpla di.

Hensikten

Hensikten med systemet er at innbyggerne ikke skal betale for bedrifters avfall. Innbyggerne i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker betaler for levering og behandling av alt avfall via det kommunale renovasjonsgebyret, og kan da levere det aller meste man kjører selv, "gratis". Unntaket er at det betales for restavfallet når det leveres på gjenvinningsstasjonene.

Bedrifter skal betale for levering av alt avfall fra sin virksomhet.

- For at innbyggerne ikke skal betale for bedriftenes avfall, må vi vite hvem som er hvem. Hvis en bedrift bruker privatbil for å levere avfall, eller en kunde bruker firmabilen til å levere avfall fra hjemmet, er det vanskelig å skille. Et adgangsbevis løser dette, sier Stig Fjerdingen i Sirkula.

Litt om det praktiske

Adgangsbeviset får man ved å laste ned appen MiljøID. Kunder som ikke har smarttelefon med app-mulighet, kan få utdelt et fysisk kundekort. Borettslag og sameier har fått utdelt kort via styreleder eller vaktmester. Det går også an å ta kontakt med Sirkula for dette.

-  Du får hjelp første gang du tar turen til kretsløpsparken, og du slipper inn, så ikke vær redd for det, sier Stig Fjerdingen.

Han minner om at man ikke trenger adgangsbevis for å besøke Resirkulas butikker og kaféen i kretsløpsparken. Det er heller ikke innført adgangskontroll på Sirkulas andre gjenvinningsstasjoner i vår region. 

Du kan lese mer om dette på nettiden til Sirkula.

Lignende ordninger

Andre kommuner og avfallsselskap som har innført det samme, f. eks. Oslo, Halden og BIR i Bergen, har god erfaring med at slike systemer virker, opplyser Sirkula. 
 

Innkjøringen der man viser adgangsbevis fra 8. mars. Foto Sirkula.