Det nærmer seg punktum for ei rar tid. Ei tid da det meste vi hadde planlagt gikk fløyten, eller i beste fall ble annerledes.

Ord som Covid-19 og kohort snek seg brått inn i språket vårt og i livene våre - uten at noen hadde ønsket dem velkommen.


Vi har lært oss å holde avstand og oppsøke koronafrie omgivelser. Respektfullt, og uten å stille for mange spørsmål, har vi vasket hender og vært alene. Vi har gjort vår del av dugnaden.

Det har kostet. Vi kjenner det alle sammen.

Men alt skal bli bra. Vi må bare holde ut litt til. Det er lys! Det er håp. Vi skal klare også den siste biten. Den siste brikken.

Og vi vet at Mjøsa kan ingen ta fra oss.

Med denne collagen, som vi har kalt Annerledesåret, har vi ønsket å vise noe av alt det vi har opplevd sammen, men likevel hver for oss, her i Hamar:

Med denne collagen, som vi har kalt Annerledesåret, har vi ønsket å vise noe av alt det vi har opplevd sammen, men likevel hver for oss, her i Hamar.  Stort foto Lars Martin Bøe

Gode hjelpere i prosjektet har vært fotograf Lars Martin Bøe (foto av stupetårnet), nettleverandør CoreTrek (gjorde opplasting av bilder fra innbyggerne mulig), Hamar media (fotomontasje og trykk på plate), Ilseng maskin ved Stein Dybvad (sveiset ramme), Kommuneentreprenøren (tilretteleggelse i parken og solide støtter) og idémakerne Truls Pedersen og Morten Midtlien, som har holdt i prosjektet fra start til ferdig resultat.

- Men uten ALLE INNBYGGERNE SOM HAR DELT BILDER MED OSS, ville ikke dette vært mulig!! 

Hamar kommune vil takke hver og en som har delt sine bilder og dokumentert året vi har lagt bak oss.

Dere kan også se bilder i en mer tradisjonell visning her.