Kommunedirektør i Hamar, Christl Kvam, la i dag fram regnskapsresultatet for 2020. Kommunens drift viser fortsatt et underskudd i på 48,7 millioner kroner, men dette underskuddet er kraftig redusert fra 2019. Ettersom inntektene økte relativt mer enn kostnadene, med økt utbytte fra Eidsiva og en bedring av andre finansielle inntekter, viser tallene et positivt netto driftsresultat på 92 millioner kroner.

Store omstillinger

Tidlig i 2020 lå Hamar kommune an til et urovekkende underskudd i de kommunale virksomhetene, men med god budsjettdisiplin og innsats fra de ansatte ble tallene bedre gjennom året. Nettopp omstillinger i driften trakk Christl Kvam fram som det viktigste kommuneorganisasjonen gjorde i 2020, et år som ellers besto av store utfordringer og mye uforutsigbarhet.

– De ansatte har greid å redusere underskudd i de kommunale tjenestene. I 2019 var dette underskuddet hele 87 millioner kroner, og for 2020 er det redusert til 49 millioner kroner, påpekte kommunedirektøren.

Hamar kommune har fortsatt underskudd på driften, men har tatt viktige steg i riktig retning. Det viktigste fremover er at kommunen har en sunn og effektiv drift, og her har de ansatte virkelig bidratt.

- Jeg er stolt av de ansatte som har greid å redusere et underskudd, samtidig som de har håndtert en pandemi og alt det uforutsigbare det førte med seg, sa Kvam.

Store utgifter i framtiden

Hamar kommune har de siste årene vært gjennom kraftig innstramming.

– Betyr regnskapsresultatet at vi har strammet inn for mye, spurte kommunedirektøren retorisk.

Absolutt ikke.

- Vi har fortsatt en veg å gå for å oppnå en drift i balanse. En kommune trenger sunn og effektiv drift, og overskuddet for 2020 kommer blant annet fra ekstrainntekter som vi ikke kan basere oss på de neste årene, understreket Kvam.

Kommunen har store utfordringer i tiden som kommer, blant annet at en stadig større del av befolkningen vil ha behov for helse- og omsorgstjenester. Et driftsoverskudd gir kommunen handlingsrom for å møte disse utfordringene.

- De pengene vi sparer nå, skal vi bruke til å utvikle kommunen videre og sørge for at vi møter de utfordringene vi har foran oss på en god måte, oppsummerte kommunedirektør Christl Kvam.