Nybygget som huser HjelpemiddelsenteretOmkring 3 500 personer i Hamar er daglig avhengig av ett eller annet teknisk hjelpemiddel i hverdagen for å være mest mulig selvhjulpne. Et funksjonelt sted å hente og levere disse hjelpemidlene, er derfor helt nødvendig.

Moderne og funksjonelt

Etter god planlegging, en byggeperiode på et halvt år og fem millioner kroner brukt, står nå hjelpemiddeltjenesten i Hamar fram i helt ny og mer brukervennlig drakt.

Her er det et hyggelig mottaksrom for brukere, pårørende og samarbeidspartnere, et showroom som viser hva man har av utstyr, et romslig verksted, et vaskerom der brukt utstyr blir som nytt og nødvendig med lagerplass.

Roy Vidar Smedholen, Rita Nerland, Trond Haugom og Kjell Olav Rønning, som betjener Hjelpemiddeltjenesten i det daglig, er strålende fornøyd. De kunne på åpningsdagen,19. mars, motta blomst og 40.000 kroner ekstra fra kommunalsjef Vigdis Galaaen, slik at de kan supplere med det de måtte mangle.

Akkurat på åpningsdagen rundet for øvrig Klukstuen sine 20 år som omsorgssenter i Hamar, og det ga dobbel grunn til en kakebit, sjøl i disse koronatider.

Korte fakta om hjelpemiddeltjenesten

  • Hjelpemiddeltjenesten er åpent for brukere, pårørende og samarbeidspartnere tirsdag og torsdag klokka 8.30 - 15.30.
  • Telefon: 62 56 39 80.  
  • Adresse: Klukstuen omsorgssenter, Stafsbergvegen 110, 2319 Hamar.

NB! Bor du i Hamar og trenger krykker, kontaktes Prestrudsenteret, Finsalsenteret, Parkgården eller Klukstuen direkte på dagtid. For alle øvrige hjelpemidler, gjelder kontaktinfo som over.

Det vil i åpningstida være mulig å hente og levere hjelpemidler eller melde saker pr. telefon. Hjelpemiddelsenteret mottar/returnerer hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Elverum hver fredag.

  • Mobil 970 50 024 kan benyttes mandag – fredag klokka 8.30 – 15.30 kun ved tekniske hastesaker.
  • Ved utlån kveld/helg: Ring 62 56 39 60/ Hus B Klukstuen (gjelder kun hastesaker som ikke kan vente til ordinær åpningstid).
  • Det er mulig å melde saker på vedlagt henvendelsesskjema.

Det er installert en telefonsvarer på lageret som gir beskjed om åpningstider de dagene det ikke er betjent. 

Galleri med bilder fra Hjelpemiddeltjenesten: 

Bildene viser ansatte i tjenesten, Roy Vidar Smedholen, Rita Nerland, Trond Haugom og Kjell Olav Rønning, leder ved Klukstuen Jane Hagen, kommunalsjef Vigdis Galaaen og leder for institusjonstjenesten Trine Pettersen.