Formål med planarbeidet:

  • tilrettelegge for gangbru over Gåsbuvegen nord for Ingeberg skole
  • legge til rette for at flere går og sykler til skolene, herunder fortau i Holsvegen og nytt avstignings- /henteareal for Ingeberg skole i Gåsbuvegen ved gangbru
  • justeringer tilknyttet miljøgate
  • justeringer som bedrer plangjennomføring

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. Plandokumentene er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via www.arealplaner.no med planident 083600.

Så lenge tiltakene mot Koronavirus er gjeldende, vil ikke dokumenter bli lagt ut på servicekontoret, bylab eller bibliotekene. Arealplanavdelingen er i full drift, og saksbehandler er tilgjengelig for spørsmål. Vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig til postmottak@hamar.kommune.no eller til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen. Spørsmål kan rettes til tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no, mob. 450 21 325.

Modellbilde gangbru over Gåsbuvegen nord for skolen
Modellbilde gangbru over Gåsbuvegen nord for skolen