Mjøsfronten illustrasjonMjøsfronten skal bli et nytt, attraktivt samlingspunkt i Hamar. Området må utvikles over tid, men vi ønsker å etablere utvalgte elementer allerede sommeren 2021, slik at vi viser og tester hvordan vi kan ta helhetlige grep om sjøfronten i Hamar.

Utviklingen skjer i to faser: 

1. Utvalgte tiltak som gjennomføres vår/sommer 2021

2. Større tiltak, forankret i ny sentrumsplan, med intensjon om realisering sommeren 2022.

Nå søker vi aktører til drift av servering på området. Last ned konkurransegrunnlag her

Søknadsfrist: fredag 9. april 2021

Søknad sendes til guro.vestvik@hamar.kommune.no