Det kostes i Hamar sentrum!Hamar kommune er i gang med vårrengjøringen på de kommunale vegene og plassene i byen. Det feies med ulike biler/kostemaskiner - stor og liten. 

En "kommunal vår" består av totalt 212 kilometer med veg som skal kostes.

- For å minimere støvplager, spyler vi med vann når vi feier. Vi kan bare bruke vann når det er plussgrader, så kalde morgener kan føre til at vi ikke får utført arbeidet med full kapasitet. Kulde kan derfor gi forsinkelser i forhold til oppsatt plan, forklarer Per Kristian Bergstrøm i Hamar kommune. 

Plan for feiing av kommunale veger og steder i Hamar:

Uke 14 - 15
6. - 16. april

Fortau, gang- og sykkelveger i sentrum
Kommunale hovedveger i sentrum
Parkeringer

Uke 16 - 17
19. april - 30. april
Nedre Storhamar
Børstad, Briskebyen, Disen
Solvang og Smeby
 

Uke 18 - 19
3. - 14. mai

 

Ridabu
Hjellum
Prestegårdsjordet
Sagatun, Ankerløkka, Rollsløkka, Vestbyen
Holsjordet, Ajer
Hamar vest, Presterud
Stormyra, Bondesvea
Mæhlumsløkka, Volljordet
Vangli, Rysvea, Grubbhol
Ingeberg
Slemsrud, Greftenenga
Uke 20 - 21
18. mai - 28. mai

Kirkebyenga,Greftenmoen
Oppsamling etter tidligere runder


Merk: 

  • Feiebilene må kjøre sakte for å få med seg all grusen som ligger igjen etter denne vinteren. De fleste vegene må også kjøres flere ganger før hele vegbredden er tatt.
  • Kommuneentreprenøren er et samarbeide mellom Hamar og Stange kommune, og det feies samtidig i begge kommuner. (Det framkommer ikke av lista over hvilke dager det jobbes i Stange.)

Vårpussen i Hamar har startet - med ny feiebil.Fylkesveger og riksveger 

Det er ikke bare kommunens feiebiler som gjør rent i byen. En del gater i Hamar er fylkesveger eller riksveger. Disse inngår ikke i feieplanen for Hamar kommune over. Men NCC Roads AS rengjør disse vegene i samme periode som kommunen jobber med sin feiing. De skal også rengjøre rekkverk/bruer og plukke søppel langs sine veger. Noe nattarbeid kan forekomme.

I tillegg er det mange privat aktører som har ansvar for fortau og plasser rundt om i kommunen som er ute og tar sin sjau. Det skal også fjernes tagging og dueskitt, rengjøres fasader, pusses vinduer og kjøres bort søppel fra gatene, så både gårdeiere og butikker har renhold på sin timeplan.

Hva kan du gjøre som innbygger?

Som innbygger er også hver og en opptatt med å pynte opp etter vinteren.

- Vi ber om at private ikke koster hauger med brask ut i vegen, som for eksempel småtrær, busker og stein. Feiebilene klarer kun å få med seg grus, så alt annet gir driftsstopp og forsinker rengjøringa, sier Bergstrøm.

Det viktigste du ellers kan gjøre som innbygger, er å sørge for at parkerte biler flyttes, slik at de ikke er til hinder for feiebilen når den kommer.