Kartverket vil i år foreta en del oppmålings- og kartleggingsarbeid i store deler av Innlandet.

kartverket - logoArbeidet vil foregå i april - september. 

Følgende kommuner vil bli berørt av arbeidet:

  • Elverum
  • Våler
  • Åsnes
  • Hamar
  • Ringsaker
  • Stange
  • Løten
  • Ringebu
  • Sør-Fron
  • Nord-Fron

Signalene som blir lagt ut/malt på, må ikke fjernes eller overdekkes.
(Det vises til ”Lov om eiendomsregistrering” trådt i kraft 1. januar 2010.)

Eventuelle henvendelser kan rettes til Kartverket Innlandet: Bente Kristiansen
 

Eksempel på oppmålingsmerke som ikke må fjernes: 

Oppmåligsmerke for flyfotografering

Flyfoto fra Mjøsa og innover mot byen. Fotograf: Terje Løchen