UngeAbel består av to innledende runder, en fordypningsoppgave, semifinale og finale.

Det er en konkurranse hvor elever fra hele norden konkurrerer: UngeAbel 2020-2021

Etter de to innledende rundene summeres det total poengsum. Utfra denne poengsummen inviteres 16 basisgrupper/klasser til semifinale og finale. De basisgruppene/klassene med høyest poengsum fra hvert av de 11 fylkene blir invitert, og 9AB ble altså fylkesvinnere for Innlandet. 

Semifinaleoppgaven er levert, og nå venter vi i spenning på å finne ut av om klassen kommer seg helt til finalen. 

Gjett om vi er stolte av elevene våre!!!

Følg lenken under for å se presentasjonsfilmen: Børstad ungdomsskole, UngeAbel 2020-2021