Invitasjon til Sykle-til-jobben-kampanjenI år er det den 48. gangen du og andre deltakere kan bruke forsommeren til å komme i bedre form. 

Alle de som jobber eller bor i Hamar kan registrere seg gratis her.

Dersom du jobber i Hamar, men bor i en annen kommune, må du registrere deg med jobbadresse for å få gratis deltakelse. 

Målet er å få med 1000 personer i Hamar – det vil si flere enn i fjor.
 


Alene eller sammen med andre

Som vanlig kan du registrere ALL fysisk aktivitet du gjør. Du kan delta på lag eller alene, registrere stor eller liten aktivitet. Du bestemmer - og er stjerne uansett! Få med deg venner, kollegaer, og bli med på vårens aktivitetsboost! Gi deg selv bedre helse, bedre humør og en knallbra start på dagen.

Du deltar i perioden 20.april - 18. juni

Bakgrunn - Hva er Sykle til jobben-aksjonen?

  • Sykle til jobben er Norges største og eldste aktivitetskampanje og arrangeres av Norges Bedriftsidrettsforbund. Målet med aksjonen er å få flere til å velge en aktiv reisevei til og fra jobben og en mer aktiv livsstil generelt.
  • Cirka 33 000 deltakere var med i 2020. 

Aksjonen har dokumentert effekt

  • 50% sier at kampanjen har bidradd til at de har syklet mer.
  • 47% sier at kampanjen har bidradd til at de har latt bilen stå en eller flere ganger. 
  • 86% ønsker å delta neste år. 
  • Generelt aktivitetsnivå øker fra 4,6 dager før kampanjestart til 5 dager etter kampanjeperioden er avsluttet. 
  • Det er helsegevinst og bedre form som er de viktigste grunnene til å delta i Sykle til jobben
  • Les mer om Sykle-til-jobben her

Info om Sykle-til-jobben. Enkelt å være med!