Skolene har tidligere fått tilsammen 7,5 millioner fra Hamar kommune og fylkeskommunen, og med friske 4 millioner i spillemidler fra Kulturdepartementet, klarer de å fullføre hele planen for et flott og nyskapende aktivitetanlegg. Nå er byggegjerdene satt opp ved skolene, og den store opprustingen er i gang.

Dette får de

Nytt treningsområde - tegningAnlegget vil inneholde flere elementer som innbyr til variert aktivitet: Her vil det bli:

  • en kunstgressbane
  • to basketballbaner
  • en sykkelbane
  • to sandvolleyballbaner
  • flere styrketreningsapparater med mer
  • Skolene har fra før både en gressbane, en stor grusbane og en volleyballbane. 

Anlegget kan brukes både i friminuttene og i kroppsøvingstimene. 

Se hvordan aktivitetsanegget blir- pdf-fil som viser plantegnng av det hele 

Til glede for mange

Aktivitetsanlegget kommer mange til gode. På Hamar katedralskole er det i dag 1500 elever, mens Ajer Ungdomsskole har nesten 400 hundre elever. Unge som bor i nærmiljøet, men som ikke går på en av skolene, vil også fritt kunne bruke området etter skoletid.

Akkurat det at man her kan skape et aktivitetsområde for unge i Hamar som ikke driver med organisert idrett ellers, var en viktig grunn til at skolene fikk pengene fra departementet.

Startet planleggingen allerede i 2016

Skolene har helt siden 2016 arbeidet for å få en bedre uteplass til elevene. Prosjektet med uteområdet har også hatt elevmedvirkning. Omkring 100 elever fikk muligheten til å komme med sine innspill om hva uteplassen kunne brukes til i oppstartfasen. Elevene laget da modeller av sitt drømme-uteområde, og flere av elevenes forslag ble tatt med inn i det endelige resultatet.

Skolene får nå  et område som både innbyr til større grad av aktivitet, som er pent og ikke minst mer vedlikeholdsfritt. Om alt går etter planen, skal det nye anlegget være ferdig høsten 2021. Til neste vinter håper skolene også å få lagt is på noen av banene.

GLEDER SEG: Elevene kan glede seg til å få en nyskapende aktivitetsarena ved skolen. FOTO: HAMAR KOMMUNE