Gruppe 4: Alder 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med stjerne i oversikten under)

Gruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

 • Innbyggere i disse gruppene blir kontaktet direkte av kommunen og trenger ikke stille seg i vaksinasjonskø.
 • Fastlegene melder inn hvem som skal prioriteres for vaksine i disse gruppene. Det gjelder også om du har fastlege i en annen kommune.
 • Hvis du er i tvil om du bør ta vaksinen av medisinske årsaker, eller har andre medisinske spørsmål rundt vaksineringen, er det viktig at du kontakter fastlegen din.
 • Hvis du har hatt Covid-19, skal du ikke ta vaksinen før det har gått 3 mnd etter tilfriskning.

 

Medisinske risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper (FHI):

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

 

Ønsker du ikke vaksine, eller har du allerede fått tilbud?

Vi bruker Helseboka til å sende ut tilbud om vaksine. Hvis du ikke ønsker å ta imot tilbud om vaksinen, ønsker vi at du registrerer det i Helseboka. Du kan ta kontakt med oss igjen senere hvis du endrer mening.

Her kan du registrere deg i Helseboka 

Hvis du allerede har fått tilbud om vaksinen, for eksempel av arbeidsgiver eller hjemmetjenesten, ønsker vi også at du registrerer det i Helseboka.

 

Er du ikke folkeregistrert i Hamar, eller har fastlege i en annen kommune? 

 • Hvis du oppholder deg i Hamar kan du få tilbud om vaksine her selv om du ikke er folkeregistrert. Da må du be fastlegen sende informasjon til kommunen, så vil du få informasjon og tilbud om time.
 • Hvis du har fastlege i en kommune men er folkeregistrert i Hamar, vil fastelegen gi oss beskjed hvis du skal få tilbud om vaksine i Hamar. Du vil motta informasjon fra oss og tilbud om time når det blir din tur.  

 

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinering