Folkebibliotekene i Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik har søkt om, og nå fått, en halv million kroner i prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket til å utvide samarbeidet gjennom prosjektet Mjøsbybiblioteket.

Bedre løsninger

Formålet med Mjøsbybiblioteket er å finne nye samarbeidsformer bibliotekene i Mjøsbyene imellom, slik at de sammen kan skape bedre løsninger på felles utfordringer. Gjennom samarbeidet skal de ansatte styrke og utvide sitt nettverk og kompetanse, samt øke synligheten til bibliotekene. 

Gjennom at de ansatte finner gode måter å jobbe sammen på, og gjennom å dele gode idéer og erfaringer, skal de bli bedre rustet til å få flere barn til å lese og å være interessert i litteratur.  

Godt forankret

De fire kommunene har gode bibliotek med dyktige medarbeidere, og det blir prosjektleder Silje G. Torp  sin jobb å etablere et tettere samarbeid, som kan føre til økt kompetansedeling og bedre tjenester for innbyggerne, de yngste især. 

Arbeidet i prosjektet organiseres gjennom fysiske og digitale samlinger. Prosjektet er forankret i den allerede etablerte strategien om Mjøsbyen som felles bo- og arbeidsregion. Arbeidet er også i tråd med de enkelte kommuners satsing på bibliotek og litteraturformidling til barn og unge, og i fylkeskommunens satsinger på Litteraturfylket Innlandet og i arbeidet med ny kulturstrategi. 
 

Samarbeider for økt leserglede. Foto Adobe Stock