Om tjenesten
Kort beskrivelse Hamar kommune har utarbeidet et eget regelverk for graving i offentlig veg og for graving i kommunale friområder.
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Annen informasjon
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Teknisk drift og anlegg
Informasjon om ansvarlig enhet
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Steinar Bjørnstad
Dato oppdatert 2015-09-11