Husk, du kan ikke gjøre opp bål hvor som helst.Bålforbudet gjelder ALL utmark fra 15. april - 15. september. Forbudet omfatter dermed både snaufjell og strandområder. Det betyr at det egentlig er ulovlig å tenne bål i Mjøskanten, på skitur eller ved et vann i skogen.

Men samtidig åpner forskriften fra 2016 for at man kan bruke hodet og likevel tenne bål – dersom det åpenbart ikke kan medføre brannfare, for eksempel på snø eller hvis det skulle regne mye. Men er man usikker, er det alltid best å la være. En liten gnist kan fort gi ild som kommer ut av kontroll. 

Hamar kommune og Hedmarken brannvesen oppfordrer alle til å nyte våren med mye tid ute. Husk bare å respektere bålreglene, bruk hodet og vis aktsomhet. Finnes det godkjente og tilrettelagte bålplasser der du er, bruk disse. Sørg også for at griller brukes bare der det er trygt og at de blir godt slukket. Bruk avfallsdunker spesielt beregnet på engangsgriller, hvis det er slike der du raster.
 

TIPS: Besøk gjerne nettstedet skogensbrannvoktere.no  før du drar ut på tur. Her finner du værvarsel som viser skogbrannfaren der du er.

Les mer om bålreglene i Norge. 
Brannvesenet kan kontaktes ved spørsmål.