Illustrasjon skatteoppkrever Adobe StockFra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen tidligere hadde. Skatteetaten har dermed fått et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgavene som ble overført til Skatteetaten er blant annet:

 • innkreving av restskatt
 • skatt til gode 
 • tilleggsforskudd
 • forskuddstrekk
 • arbeidsgiveravgift
 • motregning
 • utleggstrekk knyttet til skattekrav 
 • skatteattester
 • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Kontakt:

 • Skatteetaten kontaktes pr telefon 800 800 00 eller bruk www.skatteetaten.no/kontakt
 • Adressa er: Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.