Eiketreet til høyre skal erstatte bjørka til venstre.Hamar park ble anlagt i 1878 etter at Anne Olsdatter Diesen hadde avstått grunn og gitt denne i gave til byen.

Parken har en lang og innholdsrik historie fra den gang og fram til i dag, og fortsatt er det koselig å rusle her. Men noen av trærne er ikke lenger i sin beste ungdom, og det må tenkes litt nytt. 

Sommereika som nå ble plantet, skal erstatte ei bjørk som synger på siste verset. Eika er allerede 20 år, og har hatt en fin oppvekst på Nes, slik at den både har vokst seg bra til og skal tåle klimaet i Hamar godt. 

Hva som videre skal skje med parken er ikke helt avgjort enda, men det tenkes på anlgg av parsellhage om noen vil drifte den, og det trengs flere trær og kanskje andre forbedringer. Tida og økonomien vil vise hva man får til.
 


Litt om parkens historie

Hamar park skulle være en folkepark og et alternativ for borgere som ikke hadde egne hager. Det er den på mange måter fortsatt. 

En andedam og en restaurant var noe av det første som kom på plass i Hamar park i 1880. I 1894 kom det en paviljong i parken, og i 1906 ei fontene i dammen. Det ble også kjøpt opp noe tilleggsareal, og i perioden fra 1910 -1925 hadde parken sin glanstid. 

Historien forteller at det da var både påfugler, kalkuner, duer, kakaduer og ei skilpadde i parken. Det var aktivitet på krokettbanen, servering i restauranten og revyer ble spilt med stor popularitet. I 1934 ble det også anlagt tennisbaner her. 

Grensesteinen fra 1878 og lekeplassen bak.Noe måtte gjøres

Men av ulike årsaker mistet parken etter hvert noe av sin stolthet. Paviljongen og restauranten ble revet i 1967 og i 1972 ble andedammen fylt igjen. Mange syntes nok dette var trist, og i 1990 engasjerte velet i Østbyen seg. Det ble arrangert dugnader, et kontaktutvalg for parken ble opprettet, og det ble arrangert konserter der det ble samlet inn penger til gjenåpning av andedammen. 

Samtidig som frivillige krefter arbeidet for å skape nytt liv i parken, ga formannskapet landskapsarkitektfirmaet Villbring i oppdrag å utarbeide en utredning som tok for seg ulike fremtidige utviklingsalternativer for Hamar park. Dette var vinteren 2004–2005.  Med flere kommunale bevilgninger i tillegg, har parken fått flere forbedringer i nyere tid.

Og noe skjedde

Andedammen ble gravd fram igjen i 2009, og i 2010 ble fontene gjenfunnet og komplettert med deler fra en tilsvarende engelsk fontene. Nå plantes det i krukker, stiene er gruslagte, et lysthus og paviljongen setter tankene tilbake til opprinnelsen, og de yngste koser seg i lekeapparatene ned mot tennisbanen. 

Parken er igjen blitt et flott sted for rekreasjon, og den kan fortsatt tjene Hamars innbyggere og besøkende på en god måte.  Anne Olsdatter Diesen, som i sin tid avsto grunnen til Hamar park, er hedret med å få en nærliggende gate oppkalt etter seg.