Våre retningslinjer:

 • Besøk til beboere på langtidsplasser må ikke lenger avtales med sykehjemmet i forkant.
 • Sykehjemmet kan allikevel innføre regel om å avtale besøk hvis det er fare for at mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.
 • Det gjelder fortsatt at besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere. 
 • Besøk på sykehjem kan foregå i fellesarealer. Hvis det blir vanskelig å følge anbefalinger om avstand, bør besøk finne sted på beboerens rom.
 • Prestrudsenteret avd 4 og Finslasenteret avd B har egne besøksrutiner da disse avdelingene har mange uvaksinerte pasienter. Kontakt avdelingen for nærmere informasjon. 
 • Nasjonale føringer med 5 besøkende i egne hjem er veiledende, skjønnsvurderinger gjøres.
 • Frivillighet i små grupper og med de samme frivillige over tid er i gang igjen.

Dette gjelder fortsatt:

 • Besøkende skal registrere seg, slik at man har oversikt ved eventuell smittesporing.
 • Det oppfordres fortsatt til at besøk kan gjennomføres utendørs.
 • Ingen må komme på besøk hvis man er syk. Det gjelder også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese.
 • De ansatte er behjelpelige med å ordne digitale møter mellom beboere og pårørende. Dette kan være et godt og trygt alternativ, situasjonen tatt i betraktning.
 • Vær oppmerksom på at ulike institusjoner kan vurdere besøk litt forskjellig da arealer og mulighet for å holde avstand, kan variere. Det gjøres alltid individuelle vurderinger.

Besøk ved omsorgsboliger og trygdeleiligheter

 • Husk god håndhygiene 
 • Ikke dra på besøk hvis du er syk. Det gjelder også ved milde symptomer som sår hals eller tett nese.
 • Nasjonale føringer med 5 besøkende i egne hjem er veiledende.
 • Besøk registreres for å gjøre eventuell smittesporing lettere.

  Hvis du har spørsmål om besøk, ta kontakt med den aktuelle institusjonen.

  Du kan nå avtale besøk ved sykehjemmet. Foto Lars Martin Bøe.