Fakturaen blir sendt ut i disse dager, og er den fjerde regningen du får på kommunale avgifter i år. Regningene kommer i terminer med følgende frister: 21. mars, 21. mai, 21. august og 21. november. 
 

Se fakturene dine på Min Side!

Du kan se alle fakturaene din ved å logge inn på MIN SIDE på kommunens nettside. Her kan du også sammenlignet med tidligere fakturaer. (NB! Bare en i hver husstand får fakturaen, så ser du den ikke, sjekk med den du bor sammen med.)

På Min Side finner du også informasjon om eiendommene dine, med oversikt over eiendomsavgifter, eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og tilsyn. Er fakturaen vanskelig å forstå?

Her kommer en oppsummering av de ulike postene med kort forklaring:

Vann/kloakk 

For vann og kloakk betaler du et forskuddsbeløp hver ternin. Beløpet er bergnet ut fra hva du leste av på vannmåleren i fjor. Det du betaler forskudd for i år, er samme mengde vann du brukte i fjor. Hvis du lurer på hva som er normalt forbruk, kan vi som en tommelregel si at ca 50 kubikk vann per person i huset er et helt normalt årsforbruk. 

Renovasjon 

Prisen for renovasjon avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Jo større dunk, desto høyere pris. Dersom du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula for å endre størrelsen på denne. Hjemmekomposterer du, får du noe i fratrekk i prisen. Sirkula kan du kontakte her.

Feiing og tilsyn

Når det gjelder feiing og tilsyn, er det verdt å merke seg at her betaler du også de årene feieren ikke kommer. Summen fordeles på fire år. 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt kan du lese mer om her.

Eiendomsavgifter som i sum blir mindre enn kr 1000,- pr. år betales kun i en termin. Dette dreier seg hovedsakelig om ubebodde eiendommer, og summen ble da betalt i første termin dette året. 

Har du fortsatt spørsmål, kontakt Servicekontoret på telefon 62 56 30 10.

Vannkran - foto Adobe Stock

For deg som vil vite mer: