Etter planen vil Rabstad bru bli stengt fra 7. juni og fram den nye brua er på plass 6. september i år. 

  • Omkjøring vil bli skiltet.
  • Det vil bli bygget ei midlertidig gangbru, som gir mulighet for å komme over elva Lageråa for gående og syklende.
  • Beboere i området og Innlandstrafikk er varslet.
  • Innlandstrafikk vil organisere taxi for de på barneskolen som har skoleskyss i tidsrommet hvor brua er stengt. Elever ved ungdomsskole / videregående forutsettes å ta seg til/fra nærmeste bussholdeplass i Lageråvegen eller Alderslystvegen. 

Entreprenør for arbeidene er Dobloug Entreprenør AS.

Se kart som viser beliggenhet på Rabstad bru som går over Lageråa:

Kartskisse som viser Rabstad bru beliggende mellom riksvei 25 og Heggvin avfallsplass.