Hoveddokumentet ligger som en webpubliering på en egen nettside i Framsikt. 

Lenke til årsberetningen for Hamar kommune 2020
 

Illustrasjon med kalkulatorVedlegg til årsberetningen: 
Årsregnskap og noter (førsteutgave)

Nøkkeltall:

  1. Hovedtall Hamar kommune
  2. Opplæring og oppvekst
  3. Kultur og frivillighet
  4. Helse og omsorg
  5. By, miljø og arbeid