JORDMØDRE: Hilde Bangstad, Marthe Tofte og Hilde Karlsen er jordmødre ved Hamar helsestasjon og daglig i kontakt med nybakte familier i Hamar. FOTO: HAMAR KOMMUNEForeldre flest er svært opptatt av å gjøre det beste for barnet sitt. Mange har nok tenkt tanken at det burde ha fulgt med en brukerveiledning med den nyfødte når de reiste hjem fra sykehuset. Å forstå sitt eget nyfødte barn, kan være vanskelig innimellom, og det kan derfor være trygt å vite at det er god hjelp å få på helsestasjonen.

Hva NBO står for

Forkortelsen står for Newborn Behavioural Observation, og er en veiledningsmetode som kommer fra Brazelton institute i USA. Filosofien går ut på at hvert nye, lille barn er helt unikt og har sin egen måte å være på. Foreldrene blir gjennom metoden aktivt involvert i oppdagelsen av den lilles kommunikasjon og reaksjoner. 

Gjennom å observere barnets bevegelser, pust og responser, lærer foreldrene hvordan barnet forteller viktige ting, som igjen gjør det lettere å møte barnets behov. Veiledningen er i utgangspunktet tilpasset babyer fra 0 - 3 måneder. Om babyen er eldre, tilpasses det i veiledningen.

NBO-veilederen observerer babyen sammen med foreldrene, og utfører noen øvelser som forteller noe om barnets reaksjonsmønster. NBO har fokus på tilknytningen mellom foreldrene og barnet, men det er foreldrene som anses som eksperter på eget barn.

- Veldig lærerikt

Jordmødrene Hilde Bangstad, Marthe Tofte og Hilde Karlsen forteller at de er stolte over å ha gjennomført videreutdanningen sammen med andre faggrupper som helsesykepleiere og fysioterapeuter på helsestasjonen.

- Det har vært krevende og arbeidsomt, slik som all videreutdanning er. Men dette har vært veldig interessant, lærerikt og nyttig for oss. Ikke minst ser vi at dette er god kunnskap i møte med nybakte foreldre, sier Hilde Bangstad.

Hun forteller at det blir født omkring 250 barn i Hamar hvert år, og de alle fleste familiene er innom jordmor i tillegg til egen fastlege.

Mer om tilbudet på helsestasjonen

Ved helsestasjonen for barn gjennomføres daglig vanlig svangerskapsomsorg, kontroll og rådgivning. Men jordmødrene har også mer i verktøykassa si, De tilbyr akupunktur mot kvalme, rygg og bekkensmerter, de tar samtaler i forhold til psykiske vansker under graviditet og etter fødselen og de driver prevensjonsveiledning etter fødselen.

- Vi jobber for at de nye familiene skal føle seg godt ivaretatt, sier jordmødrene. 

Tilbud om hjemmebesøk/samtale på helsestasjonen gis innen 2 uker etter hjemkomst. Helsestasjonstjenesten er for øvrig et gratis og frivillig tilbud til alle gravide og barn i Hamar.