Generelt:

Det er som oftest nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsnettet som gir stengte veger over en lang periode. Men samtidig med at rør byttes ut, foregår det gjerne også en oppgradering av selve gata, kryss, gang- og sykkelveger med mer. Flere aktører samarbeider på anleggene for å få et best mulig resultat. 

Alle arbeider som gir stengte veger, blir skiltet med omkjøringsmuligheter og alternativer for gående og syklende.


Uunngåelig med ulemper

Men det er ikke til å komme bort fra at for hver gang noe stenges, så må man som innbygger og trafikant tilvenne seg et nytt trafikkmønster for en periode. Dette vet vi at kan oppleves slitsomt, og vi beklager ulempene underveis.

Akutte problemer, for eksempel vannlekkasjer, skader på vegen, ulykker med mer, som gir dårligere framkommelighet, klarer vi natulig nok ikke varsle om på forhånd, men disse vil i de aller fleste tilfeller være av kort varighet.

Øvrige arbeider som pågår nå, eller er planlagt i nær framtid, finner du her:

Lenke til oversikt over anleggsarbeid sommer/høst i Hamar sentrum.

Vegarbeidsskilt - Adobe Stock foto