PÅ KLUKSTUEN: kommunalsjef Helse og omsorg i Hamar, Vigdis Galaaen og Hanne Kjøsnes fra Statsforvalteren er her i sansehagen på Klukstuen. FOTO: HAMAR KOMMUNEHamar har hager ved alle sine sjukehjem, og kommunalsjef for helse og omsorg Vigdis Galaaen og stedlige ansatte fra sykehjemmene tok godt imot plantene fra Statsforvalteren. 

– Disse blir et fint og spiselig tilskudd denne sesongen. Plantene passer godt inn i sansehagene som allerede er anlagt for å gi beboerne gode opplevelser, sa Galaaen.

Fikk ulike kålarter 

Plantebrettene som ble delt ut inneholdt 24 planter, en plante-duk og litt gjødsel. En «bruksanvisning» med informasjon om artene, og hva som er lurt å gjøre underveis, fulgte også med.

Sykehjemmene på sin side lovte å sette seg godt inn i hva som ville kreves av dem, og gledet seg til å finne en god vokseplass for vekstene.

Plantene var ulike kålarter, alle dyrket fram på Fredheim gårdsutsalg i Stange. Her var det hvit og gul blomkål, svartkål, sommerkål, rosenkål, grønnkål, brokkoli, romanesco, hodekål, rødkål, samt grønn og rød knutekål. Variert og smakfullt med andre ord, om vekstsesongen og innhøstinga blir god.

Glede på ulike måter

Vi ønsker med gaven å sette fokus på våre eldre og den generasjonen som har dyrket og bygget landet til slik det er i dag, sier Statsforvaleren. - Plantene er symbol på nytt liv, og vi har et håp om at vi nå nærmer oss mer normale tider igjen.

Statsforvalteren håper at sykehjemmene gjennom plantedyrkingen vil skape gode samtaler og hyggestunder, og at arbeidet vil fremkalle gode minner hos beboerne. 

- Selvsagt håper vi også at dyrkingen vil sette rammen for et stolt og godt måltid med servering av egenproduserte grønnsaker. Måtte spirene som vokser og gror spre mye livsgnist og glede! sa Statsforvalterens utsendte.

Gode samarbeidspartnere 

Inspirasjon til tiltaket fikk Statsforvalteren gjennom sitt samarbeid med grøntprodusent Louise Gjør, Innlandet Bondelag og Norgro. Louise Gjør har tidligere levert ut plantebrett til alle 380 barnehagene i Innlandet, så gaven til sykehjemmene er en god oppfølger til ei ny målgruppe. 

I Innlandet har vi omkring 70 sykehjem, og alle disse vil nå i begynnelsen av juni få besøk av representanter fra Statsforvalteren som kommer med plantegaven. Matglede, kultur, fysisk aktivitet og gode relasjoner er stikkord for målsettingen og innsatsen som skal gjøres.
--------------------
Les mer:
Om Statsforvelterens arbeid med Inspirasjonskorpset 

NYE PLANTER: Turid Winjusveen Olsen (Stasforvalteren), kommunalsjef Helse og omsorg i Hamar, Vigdis Galaaen, Laila Thorshaug og Heliane Enke Rinke Krogsrud fra Prestrudsenteret og Hanne Kjøsnes fra Statsforvalteren fotografert i hagen på Prestrudsenteret der kålplantene passer fint inn sammen med øvrige planter og høner.  FOTO: HAMAR KOMMUNE

Se flere bilder fra sykehjemmene i Hamar som alle har fine hager: