Infoskiltene inneholder QR-koder til fire ulike kategorier, som hver og en inneholder en mengde tilbud innenfor aktiviteter, opplevelser, restauranter, museer med mer. Vi håper at alle kan finne noe, få en oversikt, og ikke minst se variasjonen av tilbud. Avsender av dette er ikke enkeltaktører, men Hamar i fellesskap! Hamar har så mye å by på!

Uansett om man er turist eller innbygger, er det bare å skanne inn QR-koden på skiltet med mobilen og sjekke ut det man er interessert i.

Nederst på Infoskiltet finnes det en QR-kode for feedback (infoskilt@hamar.kommune.no). Aktører som av en eller annen grunn ikke har kommet med i oversikten, kan ta kontakt her, så legges de inn.

Infoskiltene står på Stortorget, i Strandgateparken, på Østre Torg, ved Skibladnerbrygga, i Triangelparken, i Jernbaneparken, ved Stangebrua, utenfor CC Hamar, på Koigen og ved Jernbanemuseet.

NYE INFOSKILT: Med nye infoskilt på plass blir det lettere å orientere seg i alle tilbud i Hamar. FOTO: HAMAR KOMMUNE