Lysløype - Adobe Stock PhotoSist høst og vinter var store deler av lysløypa i Furuberget mørklagt. Nå er en større rehabilitering for å bli kvitt luftstrekket og å skifte til moderne led-lys, på gang. 

Gammel lysløype

Lysløypenettet i Furuberget består i dag av 180 belysningspunkter som lyser opp i underkant av 6 km med stier. De første lysmastene her ble satt opp i 1963, og det sier seg nesten sjøl at løypa etter hvert har blitt krevende og kostbar å drifte. Bare for å skrifte en pære, har man måttet kjøre inn med lift.

Samtidig er det hevet over tvil at Furuberget er et såpass viktig friluftsområde for hele Hamars befolkning, at det å sørge for å ha tilbudet oppe også for framtida, nærmest har vært et folkekrav. 

Nye og mer energieffektive tider

Med arbeidet som nå setts i gang i Furuberget, vil lysløypa bli både mer energieffektiv og mindre krevende å drifte. 54 av de gamle tremastene med tilhørende armaturer skal byttes ut med gatelysmaster. Kabel skal også graves ned i bakken for å bli kvitt luftstrekket. Trekkerør skal legges i samme trasé som gatelyskabelen.           

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med HIAS, da de skal få på plass fiber fra pumpestasjonen i Lyren til vanntårnet på Hedmarktoppen.

- Vis hensyn!      

Arbeidet med lysløypa vil starte i uke 24 og pågå i cirka 3 uker framover, litt ut fra hvor greit utskiftingen går.     

Det er fint om alle som går og sykler i området viser hensyn mens arbeidet pågår. Parkeringsplassen i Lyren vil mer eller mindre bli opptatt i anleggsperioden.                   

Når dette arbeidet er gjort, vil turgåere, joggere og syklister gå en lysere høst i møte.
------------

Kartet under viser at det er lyspunktene som er innenfor den røde ringen som skal byttes nå i 2021. Blått er sti og grønt er gatelyspunkt:


Kart med stier og lysløype i Furuberget.