Hvert år i badesesongen tas det vannprøver ved badeplasser langs Mjøsa. Det skal tas regelmessige prøver hele sommeren, siste måling skjer før skolestart i august. Målekriteriene og resultatene kan du se nærmere forklart i tabellene under.

Nye prøver tatt 20. juli viste at det trygt kan bades alle steder i Hamar, sjøl om vannet ved Koigen strand ikke er fullgodt.

NB! Vær uansett oppmerksom på at det kan komme blågrønnlager inn mot land - da frarådes det bading der vannet er synlig grønt. Kommunen vet at blågrønnalger er observert  enkelte steder i Mjøsa i sommer, men de flytter seg med vær og vind, så det er vanskelig å si hvor algene er til enhver tid.

På særlig varme dager kan noe få svømmekløe etter bading, særlig hvis grunt og stillstående vann. Dette er ubehagelig, men ufarlig. Les mer om svømmekløe her.

 

Målekriterier

Parameter

God

Mindre god

Ikke akseptabel

E.coli/100 ml:

(Tarmbakterier som indikerer fersk avføring fra dyr eller mennesker)

< 100

100 - 1000

> 1000

IE (intestinale enterokokker)/100 ml:

(Virus fra avføring som overlever lengre i vann enn E.coli)

< 100

100 - 1000

> 1000

 

Badeplassene som er sjekket med resultater

Sted

Hva er målt 

8. juni

22. juni5. juli20.juli

1. Tjuvholmen

E.coli/100ml

43

26

26

2

 

IE/100ml

9

30

26

30

2. Koigen hovedstrand

E.coli/100ml

29

86

230

78

 

IE/100ml

25

60

200

360

3. Stupetårnet

E.coli/100ml

55

219

39

9

 

IE/100ml

18

240

20

<10

4. Ridehusstranda

E.coli/100ml

9

8

2

1

 

IE/100ml

5

10

<10

<10

5. Domkirkeodden

E.coli/100ml

20

29

<1

3

 

IE/100ml

5

40

<10

<10

6. Rosenlundvika v/brygge

E.coli/100ml

21

61

10

9

 

IE/100ml

11

70

10

10

7. Rosenlundvika v/utløp bekk

E.coli/100ml

23

79

9

45

 

IE/100ml

12

300

10

100

8. Nedenfor Jernbanemuseet ved utløp Kvitbekken

E.coli/100ml

23

105

2

60

 

IE/100ml

12

70

<10

90

9. Martodden - gamle campingen

E.coli/100ml

20

16

5

4

 

IE/100ml

7

10

<10

<10

10. Storhamarstranda v/ p-plass

E.coli/100ml

11

11

11

16

 

IE/100ml

11

41

40


10
11. Tidligere Torp legesenter
 

E.coli/100ml

12

24

2

7

 

IE/100ml

13

40

<10

20

12. Sør for vannverket

E.coli/100ml

10

6

<1

1

 

IE/100ml

6

10

30

50


Her kan du sjekke badetemperaturen flere steder i Innlandet, blant annet på Koigen i Hamar.

Mjøsa