For å øke å bevisstheten rundt god byggeskikk, deler vi ut Byggeskikkprisen i Hamar annethvert år. Prisen tildeles bygg og anlegg som kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Hamar. Vurderingen gjøres ut fra funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske, miljømessige og kulturhistoriske forhold. Temaet for prisen er nytt for hvert år.  

 

Årets tema er «tilpasning»

Det er en tendens i samfunnet til økt fokus på bærekraft, naturen og de nære tingene. Lokal identitet har blitt viktigere. I tillegg til å ivareta form og funksjon, må arkitekturen ta hensyn til det som er der fra før, og ha fokus på stedstilpasning.  

Sett i lys av alt som bygges nytt, er det derfor på sin plass å sette fokus på temaet "tilpasning". Tilpasning er et tema som er viktig å diskutere fordi det har flere løsninger:  

  • Tilpasning kan handle om å passe inn i et nabolag - til blant annet eksisterende bebyggelse, til natur, og til tiltenkt bruk.
  • Tilpasning kan gjelde både by og land - urban og rural bebyggelse, fritidsbebyggelse eller landbruksbebyggelse  
  • Tilpasning handler om å ta hensyn til omgivelsene - både de bygde og de naturlige, og områdets etablerte byggeskikk. 
  • Tilpasning handler om å forstå, om å spille på lag, om åpenhet, om toleranse, om fortolkning av noe eksisterende til noe nytt.
  • Tilpasning handler dypest sett om harmoni.

 

Nominer din kandidat!

Hvilket bygg i Hamar mener DU fortjener prisen for god tilpasning? Send inn ditt forslag i skjemaet under med en kort begrunnelse innen 1. august 2021

Her kan du melde inn kandidater til Byggeskikkprisen 2021

Du kan også sende forslag på e-post til postmottak@hamar.kommune.no   

 

Eksempler på tilpasning

Nedenfor finner du noen eksempler fra andre byer, for å illustrere hva tilpasning kan handle om: 

Tilpasning1

Eksempel på tilpasning: Finns konditori i Stavanger. Foto: Jiri Havran (Helen og Hard arkitekter)

Nordregate

Eksempel på tilpasning: Nordregate i Oslo. Foto: Hamar kommune

Woodnest

Eksempel på tilpasning: Woodnest i Odda. Foto: Sindre Ellingsen (Helen & Hard arkitekter)

 

Tidligere prisvinnere

I fjor vant internathusene Tonegrend ved Toneheim folkehøgskole byggeskikkprisen for «Godt bomiljø». I tillegg ble det delt ut hederlig omtale til Snekkerstufeltet som ble nominert av beboerne.

Du kan lese mer om fjorårets vinnere her.

 

Her er en oversikt over bygninger som har vunnet byggeskikkprisen tidligere:

2020 Internathusene Tonegrend – Tema: Godt bomiljø

2017 Hamar kulturhus – Tema: urban fortetting

2015 Melkefabrikken – Tema: redesign 

2013 Trehørningen Energisentral – Tema: næringsbygg/miljøutforming 

2011 Høgskolen i Hedmark, campus Hamar – Tema: uteområde/samspill 

2009 Greveløkka skole – Tema: leken arkitektur 

2007 Kunstbanken Hedmark kunstsenter – Tema: ny teknologi 

2005 Villa Riise – Tema: generasjonsbolig/fortetting 

 

Bakgrunn for Byggeskikkprisen 

Hamar kommunes byggeskikkpris ble opprettet i 2005 av formannskapet i Hamar.

Prisen er en hederspris for bygg og anlegg i kommunen som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne forståelse og holdning til god byggeskikk. 

Byggeskikkprisen skal deles ut annethvert år, første gang 2005.