Norge får færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech i juli, august og september enn forventet. På bakgrunn av dette har regjeringen etter råd fra FHI vedtatt å gå tilbake til et 12 ukers-intervall mellom dosene. Målsetningen er å få gitt så mange innbyggere som mulig dose 1 så tidlig som mulig.

 

12 ukers intervall fra i dag

I Hamar betyr dette at alle under 65 år uten underliggende sykdom, altså i prioriteringsgruppe 8 og videre, fra nå får timer med 12 ukers intervall. Endringen gjelder fra og med 16. juni, for alle som ikke allerede har bestilt timer. Bestillingssystemet er oppdatert, slik at du automatisk får timer med riktig intervall når du bestiller.

 

Vaksinering i sommer

Hamar kommune vaksinerer nå innbyggere som er 55 år og eldre, og begynner snart å gi tilbud til innbyggere over 45 år. Vi vaksinerer med alle doser vi får gjennom hele sommeren, og vi følger de nasjonale føringer som gjelder til en hver tid. Det betyr at det kan komme flere endringer i intervallet gjennom sommeren. Målsetningen er hele tiden å vaksinere hele befolkningen så raskt som mulig.

Du kan lese mer om koronavaksinering i Hamar her.

 

Timebestilling