Arkivfoto som viser gulvet i Boligpartner arena slik det var.Selv om Boligpartner arena er relativt ny av dato, viste gulvet seg raskt å bli et problem i forhold til sporten som skulle utøves, nemlig håndball. Gulvbyttet som skjer nå i sommer, er derfor i hovedsak en reklamasjonssak, men der man for et lite tillegg, oppgraderer gulvet til en noe høyere standard. 

Sommertida ble valgt som arbeidsperiode, da det normalt er minst aktivitet i hallen på denne tida av året.

Det nye gulvet blir tilsvarende det man i dag har i Nadderud arena. 


Storhamar håndball, både elite og bredde, vil gjøre en dugnadsinnsats for å fjerne det midlertidige gulvet som ligger der nå i juni, og etterpå rykker fagkyndige inn for å bygge opp det nye. Hallen som sådan eies av Hamar kommune.

Det er planlagt at arbeidene skal være ferdig litt uti august. Da vil brukerne oppdage at også selve fargen på gulvet har blitt ny. Det blir hovedsakelig blått gulv denne gangen. Forhåpentligvis ser vi også enden på koronarestriksjoner om ikke alt for lenge, og med det full aktivitet på nytt gulv for både bredde- og elitespillere.