Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark), Foto: GettyImagesAlderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet, og lokale demensteam i kommunene Hamar, Os og Kongsvinger, arrangerer kurs i tverrfaglig utredning av demens i kommunehelsetjenesten.

Kurset vil foregå digitalt og/eller fysisk. 

Målgruppe: Helsepersonell som jobber med å utrede og følge opp personer med demens i kommunen
Tid og sted: Tynset 22. september, Hamar 20. oktober, Kongsvinger 17. november
Påmelding innen: Tynset 18. sept, Hamar 13. okt, Kongsvinger 10. nov. 

Program finner du her

Påmelding finner du her.